HAKKIMIZDA


Psikiyatrik rahatsızlıkların BİYOPSİKOSOSYAL çerçevede degerlendirilmesine bütüncül,holistik veya kapsayıcı model denilmektedir.

 

Buna göre hastalıklar biyolojik,psikolojik ve sosyal açıların tümü gözönüne alınarak sagaltılmalıdır..Bunlardan birini dışlayıcı bir tedavi güdük kalacaktır.

 

Günümüzde ilaç endüstrisinin manipulasyonu sonucu bilimsel açıdan alternatif yöntemler ne yazık ki dışlanmaktadır.Bilim dışı yöntem ve şarlatanlıkların çokluğu da bunun üzerine tuz biber ekmektedir.

 

Merkezimiz BİO-NEUROFEEDBACK cihazlarını kullanıma sunarak bu alanda yeni,taze ve umut verici bir kanal açmayı hedeflemektedir.

 

 

Kurum çalışanlarımız;

1.BİYOLOG DURU HAKAN KARABACAK